Hoved~~Pos=Trunc Jobbbeskrivelse Rn Delegasjonsplikt